+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

IEC 60601-1 Medicinska električna oprema - 1. dio: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i osnovne performanse

Ova međunarodna norma primjenjuje se na OSNOVNU SIGURNOST i OSNOVNE IZVEDBE
MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA i MEDICINSKI ELEKTRIČNI SUSTAVI, u daljnjem tekstu
ME OPREMA i ME SUSTAVI.

Ako je klauzula ili podklauzula posebno namijenjena primjeni samo na ME OPREMU, ili na
Samo ME SYSTEMS, naslov i sadržaj te klauzule ili potklauzule će to reći. Ako to nije
slučaju, klauzula ili podklauzula primjenjuje se i na ME OPREMU i na ME SUSTAVE, prema potrebi.

OPASNOSTI svojstvene predviđenoj fiziološkoj funkciji ME OPREME ili ME SUSTAVA unutar
opseg ove norme nije obuhvaćen posebnim zahtjevima u ovoj normi osim u
7.2.13 i 8.4.1.
Serija IEC 60601 ne odnosi se na:

– in vitro dijagnostička oprema koja ne spada u definiciju ME OPREME, koja
obuhvaćen je serijom IEC 61010 [61];

– implantabilne dijelove aktivnih implantabilnih medicinskih proizvoda obuhvaćenih ISO 14708
serija [69]; ili

– sustavi cjevovoda za medicinske plinove obuhvaćeni ISO 7396-1 [68].
NAPOMENA 2: ISO 7396-1 primjenjuje zahtjev IEC 60601-1-8 na određene nadzorne i ALARMNE SIGNALE.

Cilj ove norme je specificirati opće zahtjeve i služiti kao osnova za
posebne standarde.

U seriji IEC 60601, kolateralni standardi navode opće zahtjeve za OSNOVNU SIGURNOST
i BITNE PERFORMANSE primjenjive na:

– podskupina ME OPREME (npr. radiološka oprema);

– specifična karakteristika sve ME OPREME koja nije u potpunosti obrađena u ovoj normi.

Primjenjivi standardi kolaterala će
primjenjivati ​​zajedno s ovim standardom.
NAPOMENA 1 Prilikom ocjenjivanja sukladnosti s IEC 60601-1, dopušteno je neovisno ocjenjivati ​​usklađenost s
standarde kolaterala.

NAPOMENA 2 Kada deklarira sukladnost s IEC 60601-1, deklarant bi trebao posebno navesti prateće standarde
koji su primijenjeni. To omogućuje čitatelju deklaracije da shvati koji su kolateralni standardi bili
dio evaluacije.

NAPOMENA 3 Dodatni standardi u obitelji IEC 60601 označeni su brojevima IEC 60601-1-xx. IEC
održava katalog važećih međunarodnih normi. Korisnici ovog standarda trebali bi ovo konzultirati
katalog kako bi se utvrdilo koji su kolateralni standardi objavljeni.

LISUN sljedeći instrumenti u potpunosti zadovoljavaju IEC 60601-1 Medicinska električna oprema - 1. dio: Opći zahtjevi za osnovnu sigurnost i osnovne performanse

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=