+ 8618117273997weixin
Engleski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ECE R.37 Jedinstvene odredbe koje se odnose na homologaciju žarulja sa žarnom niti za uporabu u homologiranim svjetiljkama vozila na motorni pogon i njihovih prikolica

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na žarulje sa žarnom niti prikazane u Prilogu I. i namijenjene za uporabu u homologiranim svjetiljkama vozila na motorni pogon i njihovih prikolica.

Testovi
Žarulje sa žarnom niti najprije se stare na svom ispitnom naponu otprilike jedan sat. Za žarulje s dvije žarne niti, svaka se žarna nit mora zasebno starjeti. U slučaju žarulja sa žarnom niti za koje je navedeno više od jednog ispitnog napona, za starenje se koristi najveća vrijednost ispitnog napona.

U slučaju žarulje sa žarnom niti koja ima presvučenu žarulju, nakon razdoblja starenja koje odgovara stavku 3.4.1., površina žarulje mora se lagano obrisati pamučnom krpom namočenom u mješavinu od 70 vol. posto n-heptana i 30 vol. posto toluola. Nakon otprilike pet minuta površinu treba vizualno pregledati. Ne smije pokazivati ​​nikakve vidljive promjene.

Položaj i dimenzije žarne niti moraju se izmjeriti sa žaruljama sa žarnom niti napajanim strujom od 90 do 100 posto ispitnog napona. U slučaju žarulja sa žarnom niti za koje je navedeno više od jednog ispitnog napona, za mjerenje položaja i dimenzija žarne niti koristi se najveća vrijednost ispitnog napona.

Osim ako nije drugačije navedeno, električna i fotometrijska mjerenja moraju se provesti na ispitnom naponu(ima).

Električna mjerenja moraju se provoditi instrumentima najmanje klase 0.2.
Svjetlosni tok (u lumenima) naveden na tehničkim listovima žarulja sa žarnom niti iz Priloga I. vrijedi za žarulje sa žarnom niti koje emitiraju bijelu svjetlost, osim ako tamo nije navedena posebna boja.

U slučaju kada je dopuštena selektivna žuta boja, svjetlosni tok žarulje sa žarnom niti sa selektivno žutom vanjskom žaruljom mora iznositi najmanje 85 posto navedenog svjetlosnog toka odgovarajuće žarulje sa žarnom niti koja emitira bijelu svjetlost.

Boja

Boja svjetlosti koju emitira žarulja sa žarnom niti mora biti bijela, osim ako nije drugačije navedeno u odgovarajućem podatkovnom listu.

Definicije boje emitiranog svjetla, dane u Pravilniku br. 48 i nizu njegovih izmjena i dopuna na snazi ​​u vrijeme podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa, primjenjuju se na ovaj Pravilnik.

Boja emitirane svjetlosti mora se mjeriti metodom navedenom u Prilogu 5. Svaka izmjerena vrijednost mora biti unutar zahtijevanog područja tolerancije. Štoviše, u slučaju žarulja sa žarnom niti koje emitiraju bijelu svjetlost, izmjerene vrijednosti ne smiju odstupati više od 0.020 jedinica u smjeru x i/ili y od odabrane točke na Planckovom lokusu (CIE 015: 2004, 3. izdanje).
Žarulje sa žarnom niti za uporabu u uređajima za svjetlosnu signalizaciju moraju ispunjavati zahtjeve navedene u stavku 2.4.2. IEC publikacije 60809, izdanje 3.

LISUN sljedeći instrumenti u potpunosti zadovoljavaju ECE R.37 Jedinstvene odredbe o homologaciji žarulja sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim jedinicama svjetiljki vozila na motorni pogon i njihovih prikolica

Ostavite poruku

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

=